Projelendirme
Öngörülemeyeni görün
Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ile birlikte Aydınlatma çözümleri, Topraklama, Paratoner ve tüm otomasyon sistemleri, elektrik iç-dış tesisat projeleri tasarımı, çizimi, danışmanlık, uygulama ve taahhüdü konularında siz saygı değer müşterilere hizmet vermekten onur duymaktayız.
Enerji iletim ve dağıtımı
Enerjinizi dengeli kullanın
Uygulama yapılacak yerin yapı cinsine göre, kullanım amacına göre geçerli standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, işverenin isteklerini de dikkate alarak projelendiririz. Proje tasarımlarından sonra enerji ihtiyacına göre BEDAŞ veya AYEDAŞ’a talepte bulunulur.
Enerji yönetimi
Verimliliği arttırın
Enerji Yönetimi çok büyük ve gitgide artan önemi olan bir konu olmaktadır Firmamız konusunda uzman kadrosu ile detay analizler yaparak tesislerde enerji tüketim durumlarını incelemekte, tasarruf projeleri sunmaktadır. Pek çok prestijli bina …
Busbar tesisleri
Enerjinizi kolay ve etkili dağıtın
Busbar, elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınması için tasarlanmış prefabrik ve modüler bir sistemdir. Genel yapısı metal bir gövde içerisinde, standartlara uygun olarak, alüminyum yada bakır iletkenlerin izolasyon malzemeleri ve ortamları ile birleşmesinden oluşur.
Aydınlatma sistemleri
Tasarruf edin
Çoğunlukla keşifler, uygulaması yapılacak yerin tarafımızca ziyaret edilerek ilgili donelerin yerinde değerlendirilmesi şeklinde yapılırken, bazı uygulamalarda doğrudan gönderdiğiniz çizimler üzerinden ilgili değerlendirmeler tarafınızla görüşülerek de yapılandırılabilir.
Yüksek gerilim tesisleri
İşi uzmanına bırakın
Firmamız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Elektrik Mühendisleri görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin …
Topraklama Ölçümü ve Raporlama
Tesisinizi koruyun
Tesisin sağlamlığına, toprak yayılma direncinin ( topraklama direnci ) ölçülmesi ile karar verilebilir. Tesislerinizin topraklama direnci ölçümü ve raporlama konularında yetkin ve sertifikalı ekibimizle en doğru ve efektif sonuçları alabilmek için bize danışın.
Harmonik Ölçüm Analiz ve Raporlama
İhtiyaçlarınızı öğrenin
Harmonikler nedeni ile yaşanan problemler harmonik üreten cihazların hızla artması nedeni ile sürekli olarak artacaktır. Bu neden ile yeni kurulan veya modernleştirme çalışmaları yapılan tesislerde harmoniklere karşı önlemler alınmalıdır. Elektrik tesisastınız üzerindeki harmonik yüklerin ölçümü ve raporlanması konularında yetkin ve sertifikalı ekibimizle en doğru ve efektif sonuçları alabilmek için bize danışın.
Termal Kamera ile Ölçüm ve Raporlama
İhtiyaçlarınızı öğrenin
Termal görüntüleme, bir sisteme ait neredeyse tüm bileşenlerin durumunun uzaktan izlenebilmesi için kullanılan bir tekniktir. Tesisinizde gözle görülmesi mümkün olmayan problemleri, konularında yetkin ve sertifikalı ekibimizle kolaylıkla tespit edilmesini sağlamak için bize danışın.
Reaktif güç kompanzasyonu
Tüketim maliyetlerinizi azaltın
Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama sanılarak, reaktif kullanımdan dolayı fazla fatura tutarları ödenir. Tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımının yapılması gerekmektedir.
Bina otomasyonu
Hayatınızı kolaylaştırın
Bina otomasyonu, yüksek modern yapılarda veya küçük, fakat lüks villalarda, çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan bir kavramdır. Bina otomasyon sistemleri alanındaki deneyimlerimizden faydalanın.
Yangın ve güvenlik sistemleri
Önlemlerinizi alın
İhtiyaçlarınız doğrultusunda güvenliğinizin kusursuz olması esas alınarak belirlenen projelerde, doğru ürün seçimi, ürünlerin doğru lokasyonlara dağıtılması, uygulamaların profesyonelce yapılması önemlidir. Güvenlik sistemlerinde meydana gelebilecek en ufak bir hata …
Topraklama ve paratoner sistemleri
İşinizi şansa bırakmayın
Tesislerinizde oluşabilecek kaçaklar ve muhtemel yıldırım düşmelerine karşı şebekenizin ve hepsinden önemlisi can güvenliğinizin sağlanması adına topraklama ve paratoner sistemlerinin işinin ehli yetkili personel tarafından planlanması ve hazırlanması büyük önem arzetmektedir.
İletişim sistemleri
İletişim gücünüzü arttırın
Telekomünikasyonun rolü, bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte gün geçtikçe artıyor. Telefon santral sistemleri ve network altyapı uygulamaları konularındaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Etkin ve akılcı iletişim çözümlerini işletmenizde uygulamak için bize danışın.

Bu web Sitesi bir Cavanoz.com Yapımıdır.